Tasarım Hizmetleri


 Hazırladığımız kurumsal kimlik çalışmaları, müşterimizin kurum imajını ve potansiyel müşteri algısını doğrudan etkiler.

UX / UI Tasarım Hizmetleri

UX (User Experience) yani “Kullanıcı Deneyimi” kavramı bir  tasarımın kurgusunu (iş akışını), hızını, teknolojik yapısını ve içeriğini odak noktaya alarak yapılan son kullanıcı için işlevsel ve görsel bütünlüğü arttırma ve geliştirme çalışmalarıdır. UI (User Interface) yani “Kullanıcı Arayüzü” kavramı ise bir tasarımın estetik duruşunu (dış görünüşünü) güzelleştirme çalışmalarıdır. Bu doğrultuda UX kavramı, UI kavramını da kapsayan daha bütünsel bir yaklaşımdır. 

Beş yirmi yaptığı tasarımlarda önce estetik ilkesini benimser ve geliştirdiği sistemler için bu estetiği (kullandığı çeşitli araçlar ile) kullanıcı deneyimine göre geliştirir. Bu sayede hem güzel görünen, hem de kullanıcı dostu, işlevsel, hızlı web siteleri, mobil uygulamalar ve özel yazılımlar geliştirir.

Beşyirmi hazırladığı tasarım çalışmalarında uçtan uca bir süreç yürütür. Eğer yazılımını geliştirdiği bir işletme henüz start-up’sa ve her hangi bir “kurumsal kimliği” yoksa dahi önce o kurumun kimliğini oluşturarak işe başlar. Onay alır ve sonrasında oluşturulan kimliğe göre geliştireceği yazılımın tasarımsal süreçlerini “kullanıcı deneyimini” de düşünerek ilerletir.

UX Aşamaları Nelerdir?

Bir projeye başlarken;

  • İlk olarak projenin amacı ve hedef kitlesi belirlenmesi gerekmektedir. Bütün tasarım ve kullanıcı deneyimi bunun üzerine kurulur.
  • Bir sonraki aşamada ise ihtiyaçlar, işlevsel özellikler ve içerikler en baştan belirlenerek buna uygun bir planlama yürütülmelidir.
  • Yapı oluşturma aşamasında elde ki bilgileri en doğru şekilde yapıya yerleştirmek ve etkileşimi en fazla arttıracak şekilde bir yapı oluşturmak gerekmektedir. Hangi sayfanın nereye bağlanacağı, hangi bilgilerin hangi kısımlarda verileceği belirlenmelidir.
  • Bütün alt yapısal özellikler ve planlama hazır olduktan sonra wireframe tasarımlar oluşturulur. Wireframe tasarımlar onay aldıktan sonra görselleştirme yani arayüz (UI) tasarımı başlar. Süreç boyunca kurulan yapı görselleştirilir. Burada kurumsal kimliğe uygun renklerin ve fontların kullanılması gerekmektedir.
  • Proje tasarımı sunulduktan sonra test süreçleri başlar ve test sürecinde karşılaşılan kullanıcı deneyimi hataları düzeltilir. Böylece projenin UX tasarımı tamamlanmış olur. Tamamlanan tasarım hizmetleri ardından hangi artık yazılım kısmına geçilir. Sizin de bir projeniz varsa Özel Yazılım GeliştirmeMobil Uygulama Geliştirme ve  Web Sitesi Tasarım hizmetleri için sayfaları ziyaret edebilirsiniz.

Kurumsal Kimlik Tasarımı

Kurumsal Kimlik bir işletmenin kullandığı renkler, logolar, formlar, amblemler gibi birbiriyle uyum içinde tasarlanmış,  tüm görsel öğelerin toplamına verilen isimdir. Kurum kimliğinin tamamlayıcı öğelerini kurum kültürü, kurumsal iletişim, kurum felsefesi olarak sıralayabiliriz.

Beşyirmi’nin; özenle ürettiği fikirler ışığında hazırladığı ve görsel tasarımlarla anlattığı kurumsal kimlik çalışmaları, müşterisinin kurum imajını ve potansiyel müşteri algısını doğrudan etkiler.

Kurum kimliği kurumun kendisini nasıl gördüğü ya da görmek istediğiyle ilgilidir. İşletmeler modern çağın rekabet koşullarında fark edilmek, rakipler arasından sıyrılmak, toplum tarafından kabul edilmek amacıyla kurum imaj değişikliğine ilk adım olarak kimlik değişimiyle başlar. Bu değişim aşaması için hazırlanan görsel unsurlar hatırlanmayı ve fark edilmeyi sağlar. Bu görsel unsurların kurumun kültürünü ve stratejilerini yansıtarak kurumla bağlantılı olması gerekir.

Bu nedenle her işletme bağımsız ve özgün kurumsal kimlik çalışmalarına ihtiyaç duyar. Beşyirmi, alt hizmetleri arasında yer alan Kurumsal Kimlik Tasarım çalışmalarını da bu titizlikte değerlendirmekte, işletme stratejileri ve hedeflerini benimsedikten sonra tasarım çalışmalarına başlamaktadır. Hazırladığımız Kurum kimliğini oluşturan görsel unsurları kısaca; Amblem, logo, renk ve diğer tasarımlar olarak sıralayabiliriz.

Amblem ve Logo Tasarımı

Amblem ve Logo Bir kurum, kuruluş ya da ürüne benzersiz bir kurumsal kimlik ve marka imajı oluşturmak için tasarlanan ilk görsel ya da görsellere verilen isimdir. Ne amblem ne de logotype gelişi güzel tasarlanamaz. Kurumu ya da kurumun çıkardığı ürünü / hizmeti yansıtmak durumundadır.

Öncelikli olarak size Logo ve Amblem arasındaki farktan bahsetmemiz gerekiyor. Logo markanın ya da işletmenin “adını” yansıttığı harflerin / kelimelerin bir araya gelmesiyle oluşturulan görseldir. Bu görsel Logotype olarak da adlandırılır. Amblem ise kurumu ve yaptığı işi yansıttığı bir şekilden oluşmaktadır.

Örnek vermek gerekirse; Beşyirmi yazısı bir logotype’tır. Beşyirmi yazısının önünde yer alan simge ise amblemdir. Amblem ve Logotype ayrı ayrı kullanılabileceği gibi, birlikte de kullanılabilir. Markalaşma sürecini başarıyla atlatan işletmeler genellikle ya amblem ya da logotype’ı yalnız başlarına kullanır.

Beşyirmi’nin amblemini; yazılım çözümleri sunan bir işletme olduğunu anlatmak amacıyla </> simgesinin bir parçası ve şirketin adını görsel olarak sembolize etmek amacıyla ise akrep ve yelkovan’ın 5’i 20 geçe pozisyonu oluşturur. Logotype’ında ise kullanılan yazı karakteri işletme Beşyirmi adını almadan önce kullanılan (Bkz:Biatime) yazı fontunu içerir. Aynı zamanda Amblem ile bütünlüğü sağlamak için ise ş harfinde yer alan çıkıntı yerleştirilmiştir. Beşyirmi amblem ve logosunda ise teknoloji sektörünü çağrıştıran bir renk tonu seçmiş ve kurumsal kimlik çalışmasının ilk adımını bu şekilde tamamlamıştır.

Amblem ve Logotype hazırlamak; en uygun yazı karakterinden, yazı karakterlerinin harf aralıklarına, ölçülerinden, renk tonlarına kadar düşünülmesi gereken, işletmeyi yansıtan, özgün olması ve akılda kalması gibi özellikler içeren hassas ve zorlu bir süreçtir.

Şuana kadar yazdıklarımızdan çıkarılacak sonuç ile artık Logo ve amblem ayrımını yapabiliriz. Google (harflerden oluştuğu için) bir logotype kullanmaktadır, Apple ise bir amblem (ısırılmış elma simgesi) kullanmaktadır diyebiliriz. Türkiye’de ise amblem örneklerine Turkcell’in kullandığı iletişimi ve çekim gücünü sembolize eden görseli söyleyebiliriz.

Amblem ve Logo kurumsal kimlik çalışmasının akılda kalıcılığı sağlayan en önemli ve ilk adımlarıdır.

Kurumsal Kimlik Ne Zaman Anlam Kazanır?

Kurumsal kimlik çalışmaları reklam ya da doğrudan pazarlama metodları ile hedef kitlesine ulaştırılmadığında bir anlam ifade etmez. Bu nedenle kurum ya da ürün için hazırlanan grafik tasarımlara ve bu tasarımların hedef kitleyle Google Ads, Arama Motoru Optimizasyonu, Doğrudan pazarlama gibi metodlarla ulaştırılması gereklidir.

Grafik tasarım; hedef kitlenize mesajınızı iletmek için yazılı ve görsel objelerin kullanıldığı bir görseli geliştirmek ya da bir düşünceyi görselleştirmek anlamını taşıyan sanat dalıdır. Grafik tasarım metnin ve görselin algılanabilir düzlemde iki ya da üç boyutlu olarak konumlandırılmasını içeren profesyonellik gerektiren bir süreçtir.

Anlattıklarımız doğrultusunda sunduğumuz grafik tasarım hizmetlerini; Logo, Katalog, Ambalaj Üstü Tasarımlar, Broşür, Promosyon ürünleri, Banner, Bülten, Takvim vb. olarak sıralayabiliriz. Aşağıda Beşyirmi’nin milyonlarca insana ulaşan tasarımlarından ve müşterilerinden örnek referanslar bulabilirsiniz.

Çözümpark

 

Beşyirmi; Çözümpark için çok sayıda banner, bülten, etkinlik afişi, katalog, logo vb. hazırlayarak tasarım süreçlerine katkı sağlamaktadır.

Sitesine Git 

Data Platform

        

Beşyirmi; Data platform için logo tasarımı, kartvizit tasarımı, banner tasarımı gibi konularda tasarım danışmanlığı hizmetleri sunmuştur.

Sitesine Git  

Netinfo

    

Beşyirmi; Net info için uçtan uca kurumsal kimlik tasarımı sağlamıştır. Paket içinde logo, kartvizit, broşür, promosyon malzemeleri vb. bulunmaktadır.

Sitesine Git